Navigacija

Rezultati - fizika - Geodezija

Oglasna pločaGeodezijaFizika - FI

Treći kolokvijum iz Fizike – Geodezija položili su:

Prezime i ime

Broj indeksa

Bodovi

Tadić Miloš

02/18

97%

Radosavac Ramajana

05/18

87%

Janković Vladan

03/18

81%

Škorić David

04/18

58%

Klincov Aleksandra

06/18

56%

 

Radove možete pogledati 18. 06. 2019. u 11 časova u kabinetu A2-25 na Mašinskom fakultetu.