Navigacija

Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta GI1

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1

ezultati drugog teorijskog kolokvijum iz predmeta GI1, održan 14.06.2019. godine su:

  1. Teodora Runjo,  09/17 - 3,8 bodova (osam),
  2. Nevena Vukojević, 02/17 - 3,5 bodova (osam),
  3. Dajana Todorović, 01/17 - 3,4 boda (sedam),
  4. Jovana Grubor, 05/17 - 2,6 bodova (šest),
  5. Nikola Pekić, 09/16 - 1,7 bodova (pet)