Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Nemanja Živković

Oglasna ploča

Dana 01.07.2019. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci pristupiće se odbrani završnog rada za II ciklus kandidata:

         NEMANJA ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. arh., student MASTER studija, rođen 24.08.1985. godine u Bosanskoj Gradišci, Bosna i Hercegovina.

Završni rad za II ciklus urađen iz predmeta:

KONSTRUKTIVNI SISTEMI

 

Tema: ” INTERPRETACIJA FRAKTALNE FORME KAO PRINCIPA OBLIKOVANJA U SAVREMENOM ARHITEKTONSKOM DJELOVANJU NA PRIMJERU PROJEKTA STUDENTSKOG CENTRA U BANJOJ LUCI „

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Doc. dr Darija Gajić,                                                     predsjednik komisije                                                
  2. Doc. dr Saša Čvoro                                                      mentor – član komisije
  3. Prof. dr Milenko Stanković                                             član komisije                   

 

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci – sala 3, ponedjeljak  01.07.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.