Navigacija

Odluka o broju redovnih studenata

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUPIS 2019/2020

Vlada Republike Srpske na 21. sjednici, održanoj 24. maja 2019. godine, donijela je Odluku o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Odlukom Vlade Republike Srpske Univerzitetu u Banjoj Luci, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, odobren je upis 2.169 redovnih studenata, od toga: 944 studenta koji će svoje školovanje finansirati iz budžeta, dok će 1.225 studenata sufinansirati svoje školovanje.

Takođe, ovom Odlukom za Univerzitet u Banjoj Luci odobrava se upis 667 redovnih studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, i to: 215 studenata koji će svoje školovanje finansirati iz budžeta, dok će 452 studenta sufinansirati svoje školovanje.

Univerzitet u Banjoj Luci je svojim aktima, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, utvrdio broj studenata koji sami finansiraju svoje školovanje, kao i broj stranih i vanrednih studenata. Koliko se tačno upisuje studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci, javnost će saznati 12. juna ove godine kada je planirano i raspisivanje konkrusa za upis studenata.

Neophodno je istaći da je Odlukom o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, propisano da kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

Takođe, navedenom Odlukom je odobren upis djece poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske koja su položila prijemni ispit, a nisu se upisala na određeni studijski program u okviru odobrene upisne kvote.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8058/unibl_logo.png