Navigacija

Konsultacije kod Dijane Majstorović

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Konsultacije kod Dijane Majstorović sljedeće sedmice će se održati u ponedeljak od 14-16:00 i četvrtak od 8-10:00, na lokaciji iznad pravnog fakulteta.