Navigacija

DAK - rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoDinamička analiza konstrukcija - DAK

Pismeni ispit iz predmeta Dinamička analiza konstrukcija položili su:

Stanković Momir 80%

Drugi kolokvijum iz predmeta Dinamička analiza konstrukcija položili su:

Kizić Sanja 83%

Marin Filip 83%

Dabić Žarko 80%

Usmeni dio ispita u okviru prvog termina junsko-julskog ispitnog roka će se održati u petak (5.7.) u 9:30 časova u kampusu.