Navigacija

AUP1_termini konsultacija i finalne predaje grafičkog rada

Oglasna pločaArhitekturaArhitektura unutrašnjih prostora 1 - AUP1

Dragi studenti,

U petak u 15:15 u Kampusu u kabinetu K7 ćemo održati konsultacije. Termin predaje grafičkog rada se pomjera na ponedjeljak 17.6. u 12:00. Format(A3) i sadržaj grafičkog rada je definisan u tekstu semestralnog zadatka.

Vidimo se!