Navigacija

Arhitektonske konstrukcije 2 - konsultacije i termin predaje grafičkog rada

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonske konstrukcije 2 - AK2

Konsultacije: ponedjeljak, 10:00-11:00, lokacija iznad Pravnog fakulteta.

Termin predaje završnog grafičkog rada: utorak, 11.6., u 11:00.