Navigacija

MK1 - Aprilski rok - Rezultati pismenog ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoMetalne konstrukcije 1 - MK1

1. Kizić Sanja 91% (10)

2.  Krneta Milan 73% (8)

3. Marin Filip 71% (8)

4. Dabić Žarko 63% (7)

Usmeni ispit kod profesora Tarića će se održati  sa prvim dolaskom profesora.