Navigacija

Informatika za geodete 2 - Rezultati II (popravnog) praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2

Drugi (popravni) praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 2 održan 10.5.2019. godine položili su studenti navedeni u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 8)
1. Klincov Aleksandra 06/18 76 6
2. Radmilović Nataša 01/18 98 8
3. Radosavac Ramajana 05/18 67 5
4. Stojanović Đurđica 12/18 60 5
5. Tadić Miloš 02/18 95 8

 

Uvid u radove može se izvršiti u utorak, 14.5.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 14 do 15 časova.

Predmetni asistent