Navigacija

Informatika za geodete 1 - Aprilski ispitni rok - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 1 - IFG1

INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 18.4.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Marić Mijo 20/18 12 poena (79%) nije položen
2. Radosavac Ramajana 05/18 položen 0 poena (46%)
3. Škeljić Marko 11/18 11 poena (75%) položen

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 19.4.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

 

Predmetni asistent