Navigacija

APRIL - Rezultati ispita i upis ocjena

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1Računari u građevinarstvu 2 - RG2Informatika za geodete 1 - IFG1

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku iz predmeta: Informatika 1, Informatika za geodete 1  i Računari u građevinarstvu 2 dati su u prilogu.

Uvid u radove i upis ocjena je u srijedu, 24.4.2019. godine u 10.00 časova.