Navigacija

AP2 - Novi termin predaje za grafički rad i termin polaska na terensku nastavu

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 2 - AP2

Novi termin predaje grafičkog rada: Ponedjeljak, 01.04.2019. godine u 10.00 časova, kabinet br.6 u Kampusu.

Termin polaska na terensku nastavu: Četvrtak, 26.03.2019. u 6.00 sa stare autobuske stanice u centru grada. Povratak u 20.00 časova.

U prilogu se nalazi plan posjete.

Milica Malešević