Navigacija

VIM2_radionica, završni ispit i termin integralnog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaNacrtna geometrija i tehničko crtanje - NGTC

Radionca iz predmeta VIM2 održaće se u periodu 22-24.02.2018 u prostorijama kampusa (K1). Na radionici će se učiti osnove SketchUp-a, a rezultati radionice računaće se kao završni ispit. Radionici mogu pristupiti svi studenti koji su ostvarili uslov za izlazak na ispit iz predmeta VIM2. Studenti koji nisu u mogućnosti pohađati radionicu moći će izaći na ispit u narednim ispitnim rokovima, ali su dužni samostalno nadoknaditi gradivo. Za prisustvo na radionici potrebno je prijaviti ispit i popuniti onlajn formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQZV98BmWo8sy4DyVM3qEywaWBG3rlHQhDys796tFwJCtynw/viewform?usp=sf_link

O detaljima radionice studenti će dalje biti obaviješteni putem e-mejla.

Integralni kolokvijum iz predmeta VIM2 održaće se u utorak 12.02. sa početkom u 8.30 na staroj lokaciji iznad pravnog fakulteta. Na kolokvijumu će biti gradivo i iz perspektive i iz sijenke i trajaće 3 sata.