Navigacija

TK2 - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Pismeni dio ispita iz predmeta Teorija konstrukcija 2, održan 21.2, položio je Željko Aleksić.

Usmeni dio ispita će se održati 4.3. u 9 u kampusu.