Navigacija

JAN-FEB ispitni rok, termin 2 - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 2 - RUA2Računari u arhitekturi 3 - RUA3Informatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

INFORMATIKA 1
Srijeda, 13.2.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Budić Anđela 06/18 položen 8 poena (51%)
2. Vujić Đorđe 02/18 15 poena (97%) položen
3. Golić Boris 14/18 0 poena (10%) *
4. Gutić Nebojša 27/18 0 poena (24%) *
5. Klještan Nikola 09/18 10 poena (64%) položen
6. Knežević Aleksandar 24/18 13 poena (84%) položen
7. Kolar Jelena 20/18 0 poena (9%) *
8. Kostrešević Nikolina 11/18 11 poena (72%) položen
9. Nišević Sanja 17/18 0 poena (9%) *
10. Romić Adriana 03/18 11 poena (71%) položen
11. Samardžija Tatjana 29/18 0 poena (43%) položen
12. Škrbo Milana 25/18 0 poena (10%) *

* Praktični dio polaže integralno (I i II dio gradiva zajedno)

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 14.2.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Škeljić Marko 11/18 0 poena (47%) položen

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 2
Četvrtak, 14.2.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Mlađenović Aleksandra 07/13 položen (56%) položen (85%)

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 3
Četvrtak, 14.2.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks 3D modelovanje
1. Valan Rade 27/12 položen (100%)

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 15.2.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent