Navigacija

AP10/AUP2_STUDIO ŽELJA_ISPIT usmeni

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 10 - AP10

Dragi studenti,

u ponedjeljak 4.3.2019. u 10:00 na kampusu ćemo održati naknadni ispitni rok :) Poželjno je da SVI studenti čiji je grafički rad pozitivno ocijenjen iskoriste ovu priliku, bez obzira da su prijavili ispit u sistemu ! Ovaj put držimo usmeno ispit, teme sa predavanja su teme ispita!

Viimo se!