Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Sandra Čekić

Oglasna pločaNovosti i obavještenja

O G L A S

ZA JAVNU ODBRANU 

ZAVRŠNOG RADA ZA II CIKLUS

 

Dana 01.02.2019. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat:

         ČEKIĆ SANDRA, sudent MASTER studija studijskog programa Arhitektura i urbanizam, rođena 19.08.1988. godine u Sisku, Republika Hrvatska.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz oblasti (predmeta): ZELENI PROSTORI GRADA I PEJZAŽA

 

Tema:

IMPLEMENTACIJA SISTEMA VERTIKALNOG OZELENJAVANJA

U FUNKCIJI OBNOVE IDENTITETA PEJZAŽNOG GRADA BANJALUKA

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Prof. dr Ljiljana Došenović, pejzažni arhitekta                               predsjednik komisije                                                
  2. Doc. dr Tanja Trkulja, dipl.inž. arhitekture                                                           mentor
  3. Doc. dr Dubravko Aleksić, dipl.inž. arhitekture                                             član komisije                                    

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci – sala 3, petak  01.02.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

PRISTUP SLOBODAN SVIMA KOJI ŽELE DA PRISUSTVUJU JAVNOJ ODBRANI ZAVRŠNOG RADA ZA II CIKLUS