Navigacija

Održana pozivna predavanja iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Oštećenja AB konstrukcija izazavana požarom i metode sanacije

AktuelnostiGrađevinarstvoGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 17. januara 2019. godine održana su pozivna predavanja iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja". 

Prof. Mirjana Malešev i prof. Vlastimir Radonjanin sa Univerziteta u Novom Sadu, održali su predavanje na temu „OŠTEĆENJA AB KONSTRUKCIJA IZAZAVANA POŽAROM I METODE SANACIJE“ (Fire damages of reniforced concrete structures and repair possibilities). Tema se bavila ponašanjem betona i armature pod povišenom temperaturom i karakterističnim oštećenjima AB elemenata uzrokovanih požarim, kao i metodama sanacije oštećenih elemenata AB nakon požara, te je predstavljena studija slučaja.

Predavanju su prisustvovali master studenti i nastavnici Građevinskog fakulteta usmjerenja "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja", te studenti drugih usmjerenja, kao i studenti osnovnih studija studijskog programa građevinarstvo.