Navigacija

JAN-FEB ispitni rok, termin 1 - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Računari u arhitekturi 3 - RUA3Informatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

INFORMATIKA 1
Srijeda, 30.1.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Budić Anđela 06/18 položen 0 poena (29%)
2. Klještan Nikola 09/18 0 poena (24%) položen
3. Kostrešević Nikolina 11/18 0 poena (5%) položen
4. Mijić Miloš 01/18 10 poena (64%) položen
5. Romić Adriana 03/18 0 poena (15%) položen

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 31.1.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Krečar Ivana 16/18 11 poena (70%) položen
2. Stojanović Đurđica 12/18 8 poena (51%) položen
3. Škorić David 04/18 položen 9 poena (60%)

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 1
Četvrtak, 31.1.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Jaćimović Jovana 03/18 položen 11 poena (76%)
2. Petković Nemanja 31/18 12 poena (81%) položen

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 2
Četvrtak, 31.1.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Mlađenović Aleksandra 07/13 položen (56%) nije položen

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 3
Četvrtak, 31.1.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks 3D modelovanje
1. Lučić Nikolina 13/12 položen (92%)

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 1.2.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent