Navigacija

Informatika za geodete 1 - Rezultati II kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 1 - IFG1

Drugi praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 1 održan 23.1.2019. godine položili su studenti koji su ostvarili više od 50%. Rezultati kolokvijuma dati su u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 15)
1. Janković Vladan 03/18 97 15
2. Kolorogić Jelena 08/18 69 10
3. Krečar Ivana 16/18 67 10
4. Lalović Jelena 15/18 60 9
5. Radmilović Nataša 01/18 97 15
6. Stojanović Đurđica 12/18 62 9
7. Stojmenovski Andrej 22/18 64 10
8. Tadić Miloš 02/18 90 14
9. Tešić Aleksandar 07/18 85 13
10. Čengić Arijan 13/18 57 9
11. Škeljić Marko 11/18 51 8
12. Škorić David 04/18 27 0

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 25.1.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent