Navigacija

AP3 - termin preliminarne predaje

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 3 - AP3

Radovi za preliminarnu predaju treba da se predaju u utorak, do 9.00 časova (K2). Radovi će biti vraćeni, narednog dana, u srijedu, na vježbama (dakle, vježbe su pomjerene za srijedu).

Svi studenti obavezni su da prisustvuju predavanju od 9.15 (u utorak, odmah nakon predaje radova), na kojem će svoj rad predstaviti arhitekta Bojan Šipka.