Navigacija

Računari u arhitekturi 1 i 3 - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 3 - RUA3

Praktični dio ispita iz predmeta Računari u arhitekturi 1 održan 05.12.2018. godine položio je:

  1. Boris Lazić 35/10, 51 poen

Praktični dio ispita iz predmeta Računari u arhitekturi 3 održan 05.12.2018. godine položile su:

  1. Tijana Đurić 14/13, 100 poena
  2. Dajana Savić 24/13, 100 poena