Navigacija

Održano pozivno predavanje iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja" - Dr Majkl H.F. Nilsen (Michael H. F. Nielsen)

AktuelnostiGrađevinarstvoMeđunarodni projektiGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 13. decembra 2018. godine održana su pozivna predavanja iz oblasti "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja".

Dr Majkl H.F. Nilsen (Michael H. F. Nielsen), profesor na Univerzitetu u Alburgu, Danska, održao je predavanje na temu „Upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa“ (Management of Risks Due to Natural Hazards). Tema se bavila sa otpornosti i održivosti, okvirom za podršku pri odlučivanju, probabilističkim sistemima (ranjivost i rizik sistema, robusnost sistema, otpornost sistema, posljedice na zdravlje i okolinu, održivost sistema), a takođe su prikazani i primjeri iz prakse.

Predavanju su prisustvovali master studenti i nastavnici Građevinskog fakulteta usmjerenja "Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja", te studenti drugih usmjerenja, kao i studenti osnovnih studija studijskog programa građevinarstvo

>>>GALERIJA FOTOGRAFIJA <<<