Navigacija

Dir 1, kolokvijum 1 2018, Geodezija

Oglasna pločaGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Vladan Janković 100

2. Helena Petrović 72

3. Gorana Gogić 65

4. Nataša Radmilović 53

5. Aleksandar Tešić 51

6. Jelena Lalović 50

Radovi se mogu pogledati u terminu vježbi DIR1.