Navigacija

Informatika za geodete 1 - Rezultati I kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 1 - IFG1

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 1 održan 23.11.2018. godine položili su studenti koji su ostvarili više od 50%. Rezultati kolokvijuma dati su u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 15)
1. Dakić Milan 24/18 32 0
2. Janković Vladan 03/18 90 14
3. Kenjić Aleksandar 14/18 46 0
4. Klincov Aleksandra 06/18 61 9
5. Kolorogić Jelena 08/18 68 10
6. Krečar Ivana 16/18 45 0
7. Lalović Jelena 15/18 56 8
8. Marinković Danijel 04/17 34 0
9. Marić Mijo 20/18 41 0
10. Radmilović Nataša 01/18 87 13
11. Radosavac Ramajana 05/18 55 8
12. Stojanović Đurđica 12/18 39 0
13. Stojmenovski Andrej 22/18 62 9
14. Tadić Miloš 02/18 80 12+1
15. Tešić Aleksandar 07/18 90 14
16. Čengić Arijan 13/18 51 8
17. Škeljić Marko 11/18 34 0
18. Škorić David 04/18 55 8

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 30.11.2018. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent