Navigacija

DAK - rezultati pismenog ispita i termin usmenog

Oglasna pločaGrađevinarstvoDinamička analiza konstrukcija - DAK

Pismeni ispit iz predmeta Dinamička analiza konstrukcija, održan 23.11, nije položio niko.

Student Marina Ljubičić treba da se javi predmetnom nastavniku u terminu konsultacija.

Usmeni dio ispita će se održati 4.12. u 10 u kampusu.