Navigacija

SJ1, 2, 3, 4_Rezultati pismenog ispita i termin usmenog dijela ispita_oktobar 2018.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

Engleski jezik 1 

45/14 Živković Aleksandar 12,5/40 (nije položio)

02/14 Maličević Biljana 33/40 

03/14 Vučić Dijana 26/40 

Engleski jezik 3 

42/13 Krstović Danilo 26/ 40 

Engleski jezik 4 

42/13 Krstović Danilo 33/40 

Usmeni dio ispita će se održati u ponedeljak, 15.10.2018. u 14:30 u kampusu, kabinet 7.