Navigacija

GM1, GM2, MATA - Oktobarski rok - dodatni termin

Oglasna pločaGrađevinarstvoGrađevinski materijali 1 - GM1Građevinski materijali 2 - GM2Materijali u arhitekturi - MATA

Poštovani studenti,

U skladu sa danaspristiglom preporukom prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjaluci, od 16.10.2018. godine, organizovaće se usmeni ispit iz predmeta GM1, GM2 i MATA, za studente koji su u poslednjem oktobarskom terminu prijavili ispit i isti nisu tom prilikom položili. Ispit će se održati u petak, 19.10.2018, u 10:00 sati, u sali 2, na AGGF-u. Napominje se da se u dokumentu PREPORUKA, dostavljenom od strane prorektora za nastavna i studentska pitanja, preporučuje da se ispiti održe najkasnije do 19.10.2018. godine.

U skladu sa navedenim, na gorenavedeni dodatni termin oktobarskog roka mogu pristupiti sljedeći studenti:

Građevinski materijali 1

Broj indeksa

Prezime

Ime

24/14

Stojanović

Kosana

40/15

Nikolić

Marija

 

Građevinski materijali 2

Broj indeksa

Prezime

Ime

36/11

Mirjanić

Dragomir

20/14

Danilović

Tamara

25/14

Grujić

Radomir

 

Materijali u arhitekturi

Broj indeksa

Prezime

Ime

13/10

Lalić

Jovana

56/11

Vojnović

Dragan

40/13

Lukač

Slaviša

29/14

Malić

Silvija

19/15

Stanišić

Aleksa

46/15

Salamić

Milica

38/16

Mićić

Dajana

42/16

Klarić

Stipan

47/16

Mikanović

Jelena

06/17

Savić

Sara

07/17

Bajić

Tanja

15/17

Vulić

Dejan

18/17

Radović

Tajana

28/17

Lukić

Stefan

36/17

Vuković

Nikolina

37/17

Savić

Anja

54/17

Pelto

Adnan

55/17

Novaković

Aleksandar

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    IZ KABINETA