Navigacija

GS, ŽELJEZNICE, PP, PUTEVI - predaja elaborata

Oglasna pločaGrađevinarstvoGradske saobraćajnice (s) - GSPutevi - PUTProjektovanje puteva - PPŽeljeznice - ŽELJ

Predaja elaborata u okviru prvog termina septembarskog ispitnog roka biće održana prema rasporedu:

GS: 10.09.2018. u 11:00 časova

Željeznice (predaja radova): 10.9.2018. do 12:00 časova

Putevi: 11.09.2018. u 10:00 časova

PP: 11.09.2018. u 11:00 časova

Željeznice (odbrana radova): 12.09.2018. u 12.30 časova