Navigacija

DIR 1, Sep 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Todor Puhalo 68

2. Nikola Zvjerac 60

3. Stefan Babić 57

4. Sanja Jokanović 55

5. Jovana Radešić 55

6. Rada Vasiljević 50

Radovi se mogu pogeldati u ponedeljak 01.10. u 9.15h iznad Pravnog.

Usmeni ispit (DIR1, LAAG) će se održati u petak 05.10. u 10h iznad Pravnog.