Navigacija

GS,ŽELJ, PŽ, PP, PUT - predaja elaborata

Oglasna pločaGrađevinarstvoGradske saobraćajnice (s) - GSPutevi - PUTProjektovanje puteva - PPProjektovanje željeznica - PŽŽeljeznice - ŽELJ

Predaja elaborata biće održana prema terminima:

PŽ: 05.07.2018. u 12:00 časova (AGGF)

GS: 09.07.2018. u 12:00 časova (AGGF)

PUTEVI: 10.07.2018. u 9:30 (AGGF)

PP: 10:07.2018. u 11:00 (AGGF)

ŽELJEZNICE (PREDAJA): najkasnije 10.07.2018. do 12:00 u kabinetu br. 7

ŽELJEZNICE (ODBRANA): 12.07.2018. 11:00