Navigacija

VAŽNO AP 3 4 5 ISPIT SE ODGAĐA

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 5 - AP5Arhitektonsko projektovanje 4 - AP4Arhitektonsko projektovanje 3 - AP3

Zbog odgađanja predaj grafičkog rada i naše nemogućnosti da ga u tako kratkom roku ocijenimo, u junsko-julskom ispitnom roku 2 održaćemo po dva termina ispita.

AP4 i 3/ četvrtak 5 jul  i četvrtak 12. jul u 12 časova/Kampus/K2

AP5/srije 4. jul i srijeda 11.jul u 12 časova/Kampus/K2

Rezultati grafičkog rada i preuzimanje radova u petak 22.juna/14 časova/Kampus/K2