Navigacija

Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Geoinformatika 1

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1

Rezultati 2. teorijskog kolokvijuma iz GI1:

  1. Nikolina Damjanović, 07/16 - 3 boda (7)
  2. Milanče Lepir, 11/15 - 1,8 (5)