Navigacija

IZG - obavještenje

Oglasna pločaGrađevinarstvoInstalacije u zgradama - IZG

Poštovani studenti,

Kako smo izgubili 2 bloka predavanja i vježbi, predaju grafičkog rada ćemo pomjeriti za 18.01.2017 u 12:00. Format predaje - A3.

Obavezni prilozi (R1:50 osim za situaciju):

  • Situacija R 1:100 ili 1:200
  • Osnova krova
  • Osnova prizemlja/ podruma sa donjim razvodom kanalizacije (na njoj se prikazuje i gornji razvod pripadajuće-najniže etaže)
  • Osnova svih etaža sa gornjim razvodom kanalizacije
  • Presjeci kroz kanalizacionu mrežu - za sve fekalne vertikale i za min. 1 olučnu vertikalu.
  • Proračun glavnog kućnog kanala (može biti priložen uz neki od prethodnih priloga)
  • Osnova vodovoda za sve etaže
  • Izometrijska šema vodovoda sa proračunom

Konsultacije ćemo održati u ponedjeljak u 11:00.

Prekid nastave iskoristite da završite vaše radove i poradite na tehničkim elementima i grafici...

Pozdrav i vidimo se!