Navigacija

DIMK SRBIJE -  XXVII KONGRES  I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

AktuelnostiArhitekturaGrađevinarstvoKonferencije i skupovi

Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije organizuje XXVII Kongres i Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija.  
Ovaj međunarodni simpozijum je odlična prilika da inženjeri i istraživači u oblasti građevinarstva iz svih zemalja regiona prikažu rezultate svojih istraživanja u proteklom periodu, kao i ostvarene domete u graditeljstvu. 

Osnovni cilj Simpozijuma je da se stručnoj javnosti, kroz prijavljene referate, saopšte rezultati aktuelnih istraživanja u Srbiji i zemljama regiona, kao i da se proceni mogućnost praktične primene novih naučnih dostignuća u oblasti građevinarstva. 

Kongres i Simpozijum su idealna prilika za druženje, razmenu iskustava, kao i za analizu ostvarenih rezultata i definisanje pravaca razvoja u cilju unapređenja našeg građevinarstva na području materijala i konstrukcija. 


MESTO I VREME ODRŽAVANJA KONGRESA I SIMPOZIJUMA
Vršac, Hotel Srbija, 19 - 20. oktobar 2017.


TEME SIMPOZIJUMA

Osnovne teme Simpozijuma su:
1.    Istraživanja na području materijala i njihove primene
2.    Teorijska i eksperimentalna analiza konstrukcija
3.    Projektovanje i građenje objekata
4.    Aseizmičko projektovanje i građenje
5.    Održavanje i sanacija građevinskih objekata
6.    Materijali, konstrukcije i životna sredina
7.    Energetska efikasnost  građevinskih objekata
8.    Građevinsko-tehnička regulativa i sistem kvaliteta
9.    Upravljanje projektima u građevinarstvu


JEZIK SKUPA

Službeni jezici skupa su srpski i engleski. U dogovoru sa Organizacionim odborom, mogu biti prihvaćeni radovi na nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika.

KONTAKT

Za sve informacije o XXVII Kongresu i Simpozijumu, kao i za prijavu učešća, dostavu rezimea i radova, možete kontaktirati Organizacioni odbor Skupa, na adresu:
    
Društvo za ispitivanje i istraživanje 
    materijala i konstrukcija Srbije
    Kneza Miloša 9/I, Beograd
    Telefon 011/3242-589 
    E-mail: dimk@ptt.rs 

http://www.dimk.rs/