Navigacija

IG1, IG2 i IG3 - rezultati računskog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezija
IG1 - niko nije položio IG2: Svetozar Lukić   00/50 Dragana Jovanović   00/50 Ljiljana Gračanin   00/50 Maja Vuković   00/50 Borislav Guzijan   26/50 Milenka Vuković   00/50 IG3: Bojana Kos   25/35 Željka Vuković   25/35 Goran Metlić   25/35 Bojan Vranić   25/35 Nedeljka Gluvić   25/35 Jelena Sladoje   25/35 Aleksandar Reljić   25/35 Gordana Dujković   25/35 Đorđe Radulović   25/35 Bojana Dulić   25/35 Mihaela Čubra    00/35 Aljoša Čekić   25/35