Navigacija

TGM2 - praktični dio ispita

Oglasna pločaGeodezija
Praktični dio ispita iz predmeta Tehnike geodetskih mjerenja 2 održaće se u četvrtak (16. februar) sa početkom u 12.30 časova.