Navigacija

SJ5_SJ6_SJ7_SJ8_SPGEO_reultati pismenog dijela ispita_februar, 2017.

Geodezija
SJ5- Engleski jezik 5 36/12 Majkić Vukašin 33,5/40 bodova 47/12 Lazić Dajana 25/40 bodova SJ6- Engleski jezik 6  14/12 Lukić Svetozar 29/40 bodova 36/12 Majkić Vukašin 33,5/40 bodova SJ7- Engleski jezik 7  14/12 Lukić Svetozar 24,5/40 bodova 27/09 Sladoje Jelena 23,5/40 bodova SJ8 - Engleski jezik 8  27/09 Sladoje Jelena 26,5/40 bodova Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak, 16.02.2017., u 12.00 u kampusu u kabinetu br. 7.