Navigacija

Rezultati završnih ispita kod prof. Dragana Milašinovića

ArhitekturaGrađevinarstvoOtpornost materijala 1 - OM1Otpornost materijala 2 - OM2Konstruktersko inženjerstvo 2 - KI2midkMiOM
GRAĐEVINARSTVO OM1: Dabić Žarko                  8(osam) Dujaković Vladimir   6(šest) Savić Milana               7(sedam) Ćeranić Mladen          8(osam) OM2: Jelena Trivić              6(šest) Malešević Srđan       6(šest) KI2: Šukalo Milan       8(osam) Zakić Slaviša       8(osam)   ARHITEKTURA MIOM: Kapetanović Maja        7(sedam) MIDK: Jevtović Anja                 8(osam) Dragan Mišanović     7(sedam)