Navigacija

OM2-10-02-17 završni ispit

GrađevinarstvoOtpornost materijala 2 - OM2
Završni ispit nije položio niko. Studenti koji su položili pismeni mogu na završni izaći u narednom ispitnom roku