Navigacija

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje - rezultati jan_feb 2

GrađevinarstvoGeodezija
  Razultati završnog ispita drugog termina januarsko-februarskog ispitnog roka nalaze se u prilogu. Radovi se mogu pogledati sutra 13.02.2017. u terminu 10.30-12 časova u kabinetu br. 20 (lokacija iznad Pravnog fakulteta). Svi studenti koji su na završnom isptitu osvojili minimalno 21 bod i u zbiru su ostvarili minimalno 41 bod imaju pravo polaganja usmenog dijela ispita. Studenti koji su ostvarili u zbiru minimalno 51 bod mogu upisati ocjenu i bez polaganja usmenog dijela ispita. Takođe i studenti koji žele veću ocjenu mogu polagati usmeni dio ispita. Usmeni nosi maksimalno 10 bodova. USMENI: ČETVRTAK 16.02. u 12 časova, stara lokacija NGiTC_gra_feb2_2016_2017-1.pdf
Copy-of-NGiTC_geo_feb2_2016_2017.pdf