Navigacija

Informacije Laag, Dif

GrađevinarstvoGeodezija
Konsultacije kod ass. N.Đurića će se održati u četvrtak(01.02) sa početkom u 11.00h. Usmeni ispit kod prof. Vladičić-a će se održati 15.02. sa početkom u 16.00h iznad Pravnog fakulteta.