Navigacija

IG2 i IG3 - rezultati računskog ispita

Oglasna pločaGeodezija
IG2: niko nije položio IG3: Biljana Kuridža   00/35 Borislav Sjerić   00/35 Petar Petrović   25/35 Rada Maleš   00/35 Nedeljka Gluvić   00/35 Tanja Fržović   00/35 Stanojka Simić   30/35 Jelena Đakić   00/35 Kristina Dujaković   00/35 Đorđe Radulović   00/35 Đoko Regojević   00/35 Aljoša Čekić   00/35 Dragana Papić   00/35 Srđan Kukić   18/35 Dragana Mavrak   25/35 Nemanja Abadžić   00/35 Sandra Ćurlić   00/35