Navigacija

SJ5_SJ6_SJ7_SJ8_SPGEO_termin usmenog dijela ispita, januar, 2017.

Geodezija
Usmeni dio ispita će se održati u srijedu, 01.02.2017. u 12.00, u kampusu, kabinet br. 7.