Navigacija

GRM, odbrana elaborata

Geodezija
Odbrana elaborata vježbi iz Geodetskih referentnih mreža (januarsko-februarski ispitni rok, prvi termin) će se održati u srijedu 25.01. u 15 časova, u učionici K3.