Navigacija

SPGEO_SJ5, 6, 7 i 8_ termin usmenog dijela ispita_apsolventski novembar_2016.

Geodezija
Usmeni dio ispita će se održati u petak, 09.12.2016. u 13.00, u kampusu, u kabinetu br.1.