Navigacija

GRM, rezultati ispita

Geodezija
U prilogu su rezultati ispita iz Geodetskih referentnih mreža, održanog 15.12.2016.