Navigacija

GRM, odbrana elaborata

Geodezija
Odbrana elaborata vježbi iz Geodetskih referentnih mreža (decembarski apsolventski ispitni rok) će se održati u utorak 13.12. u 17 časova, u učionici K3.