Navigacija

SJ6 i SJ8_SPGEO_rezultati pismenog dijela ispita_oktobar, 2016.

Geodezija
SJ6 05/13    Kuridža Biljana 13.5/20 (popravni kokokvijum 2) 32/12    Ćurlić Sandra  27/40 SJ8 01/12    Vuković Stevo   14/40- nije položio (javiti se za konsultacije) 02/12    Veljović Gorica   24/40 32/12     Ćurlić Sandra 32.5/40   Usmeni ispit će se održati u utorak, 27.09.2016. u 12.00, u kampusu, kabinet K1.